Stravovanie a vstupenky

Streda 22. 9. 2021
Diskusná večera

20 € / osoba

Štvrtok 23. 9. 2021

Obed 20 /osoba
Diskusná večera

30 /osoba

Vstupenky si bude možné objednať na adrese: zuzana.trebaticka@tajpan.com