REGISTRAČNÝ POPLATOK

do 20.8.2021*  po 20.8.2021 a na mieste 
Členovia SUS alebo ČUS 100 € 120 €
Nečlenovia SUS alebo ČUS 120 € 150 €
Rezidenti nečlenovia SUS 100 € 100 €
Rezidenti organizovaní v SUS 100 € 100 €
Sestry LEN ONLINE bez poplatku bez poplatku

*Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Účasť je možné zrušiť v termíne do 20. 8. 2021. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

Spôsob úhrady

Úhradu účastníckeho poplatku je možné uskutočniť online platbou cez platobnú bránu, kde si môžete vybrať platbu kartou,
bankovým tlačidlom alebo bankovým prevodom. Poplatok je možné uhradiť aj na mieste podujatia.

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku si uschovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii. Účastnícky poplatok zahŕňa vstup do konferenčných a výstavných priestorov, konferenčný materiál a občerstvenie počas odborného programu.

Platba ONLINE

Registračný formulár

Vyhlasujem, že som sa oboznámil a súhlasím s podmienkami spracúvania osobných údajov.
Vyhlasujem, že som zdravotníckym pracovníkom v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z.
Oboznámil/a som sa a súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami služieb poskytovanými na portáli prevádzkovanom TAJPAN s.r.o. a vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.